Narva Haigla Est Rus
Narva Haigla
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Patsiendile
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Kliinikud/osakonnad
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Kontakt
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Uudised
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
video
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Buklett
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Praktikandile
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Tööpakkumised
 
Narva Haigla
  Kliinikud/osakonnad
Narva Haigla

Narva Haigla
  Narva Haigla  Kliinikud
Narva Haigla
  Narva Haigla  Kirurgiakliinik
Narva Haigla
  Narva Haigla  Naistekliinik
Narva Haigla
  Narva Haigla  Sisehaiguste kliinik
Narva Haigla
  Narva Haigla  Sisehaiguste osakond
Narva Haigla
  Narva Haigla  Lastehaiguste osakond
Narva Haigla
  Narva Haigla  Funktsionaalse diagnostika kabinet
Narva Haigla
  Narva Haigla  Erakorralise meditsiini kliinik
Narva Haigla
  Narva Haigla  Osakonnad
Narva Haigla
  Narva Haigla  Meditsiinilised teenistused
Narva Haigla
  Narva Haigla  Mittemeditsiinilised teenistused
 
  Psühhiaatria osakond Prindi
Narva Haigla

SA Narva Haigla psühhiaatriaosakond asub aadressil Haigla 1, Narva

Osakonnas on 20 voodit, kinnine re˛iim mitmesuguste psüühikahäirete ravimiseks. Ravitakse peamiselt ägedaid ja sellele lähedasi täiskasvanute psüühika- ja käitumishäireid, laste ägedaid psüühikahäireid, raskemaid alkoholist ja muudest psühhoaktiivsetest ainetest tulenevaid juhtusid, psühhootilisi häireid. Ravimeetoditeks on bioloogiline (medikamentoosne) ravi, individuaalne psühhoteraapia, psühholoogiline konsulteerimine. Osakonnas tehakse kõik vajalikud laboratoorsed analüüsid ja uuringud, mis vastavad SA Narva Haigla võimalustele. Medikamentoossel ravil rakendatakse kõiki tänapäevaseid psühhotroopseid preparaate.
Osakonnas hospitaliseeritakse kõiki haigeid, nii erakorralisi kui ka plaanilisi.
 • Erakorralised patsiendid tuuakse osakonda kiirabiga, politseiga, patsientide sugulaste ja tuttavate poolt või tulevad nad iseseisvalt ehk tuuakse üle SA Narva Haigla teistest osakondadest.
 • Plaanilised patsiendid suunatakse osakonda ambulatoorse vastuvõtu psühhiaatrite või perearstide kaudu.
 • Osakonnas ravitakse igal aastal keskmiselt 800 patsienti. Nendeks on peamiselt:
  • mitmesugused psüühiliselt haiged inimesed -33%,
  • psüühikahäiretega patsiendid alkoholi või muude psühhoaktiivsete ainete tarvitanise tagajärjel - 45%. 
 • Ravi keskmine kestus moodustab 10 päeva.
 • Osakonna arstid teevad aasta jooksul keskmiselt 70 kohtupsühhiaatrilist ekspertiisi.
Tegevuse suund:
Kvaliteetse ja kättesaadava statsionaarse psühhiaatrilise abi korraldamine Narva. Narva-Jõesuu, Ida‑Virumaa elanikele.  
 
Tööaeg:
Psühhiaatrid:  tööpäeviti 08.00-16.00.
Psühholoog:   neljapäeviti 09.00-15.00.
Väljaspoolt tööaega lahendab meditsiinilisi probleeme valvearst. Osakonnas viibib ööpäevaringselt keskmine ja noorem meditsiinipersonal.
 
Info:
 • Ägedas seisundis patsientide korral rakendatakse rahustamismeetmeid kooskõlas psühhiaatrilise abi seadusega;
 • Osakonnast ei väljastata telefoni teel teateid patsientide kohta;
 • Infot patsientide kohta antakse kooskõlas psühhiaatrilise abi seadusega ja isikuandmete kaitse seadusega;
 • Osakonnast väljakirjutamisel antakse patsiendile tema soovil väljavõte haigusloost;
 • Osakonna patsientide soovitatav külastusaeg on neljapäeval 10.00-12.00 ja pühapäeval  17.00‑19.00;
 • Tuttavad võivad patsientidele helistada telefonil 35 48805;
 •  Patsient võib osakonnast lahkuda ainult raviarsti loal;
 • Osakonda saabuvatel patsientidel on keelatud kaasa võtta teravaid ja klaasist esemeid. 
 •  Osakonnas toimub tasuline alkohoolse joomahoo anonüümne peatamine SA Narva Haiglas kinnitatud hinnakirja alusel. Info telefonil 35 44233.
 • Sotsiaalsete probleemide lahendamises osaleb SA Narva Haigla sotsiaaltöötaja.  
Valdur Püks                                                         Marina Hallik
Vanemarst, psühhiaater                                           vastutavõde
Riiklikult volitatud ekspert                                        tel. 35 71 337
tel. 35 44 233                                                         e-post: marina.hallik@narvahaigla.ee 

 


SA Narva Haigla
SA Narva Haigla