Narva Haigla Hanked Haigla leht Arhiiv Eksperthinnang Karja 6 Juurdeehitus
Narva Haigla
SA Narva Haigla
Hangete plaan 2018
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Hangete plaan 2019
 
Narva Haigla
 
Narva Haigla
Goole map
 
  Hanked
Narva Haigla
SA Narva Haigla

 

SA NARVA HAIGLA kuulutab välja kinnisvara võõrandamise

Karja 6, Narva linn:

Katastritunnus                          51101:003:0053

maa sihtotstarve                       ühiskondlike ehitiste maa 100%,

pindala                                     10 654 m2

Alghind                                    150 000  eurot

Hoonet Narva, Karja tn 6 kasutati haigla korpusena.    Hoone ehitati 1961. a, renoveeriti 1993. a, hoonel on kelder, 4 korrust, üldpindala 3 898,7 m2Kogu kasutusaja jooksul renoveeriti kütte, elektri ja veevarustuse süsteemid. 

Osavõtutasu                             500 (viissadaeurot;

Tagatisraha                              2 500 (kaks tuhat viissada) eurot

Kinnisasja enampakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene seaduses sätestatud kinnisasja omandamise piirangud.

Osalemiseks avalikus kirjalikus enampakkumises tuleb esitada SA Narva Haigla kantseleisse Haigla tn 7, Narva 20104 hiljemalt 13.09.2019. kell 16:00 kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule „Hinnapakkumus. Kinnisvara aadressil Narva, Karja 6. Mitte avada enne 13.09.2019 kell 16:00“

Pakkumises peavad olema alljärgnevad dokumendid:

1. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma eurodes;

2. juriidilisel isikul koopia registrikaardist, koopia põhikirjast ja äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, vara ostmiseks kehtestatud tingimustel ning esindajale volituste andmine ning füüsilisel isikul passi koopia;

3. esindamise puhul esindamissõigust tõendavad dokumendid, esindaja passi koopia;

4. arveldusarve number, arve valdaja ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha;

5. panga poolt originaalpitseriga tõestatud maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.

Ostja kannab ostuhinna lepingu sõlmimise päevaks üle notariaalse deposiidi korras. Enampakkumise võitja poolt sisse makstud tagatisraha võetakse arvesse vastastikuse tasaarvestuse teel ostuhinna tasumisel, teistele enampakkumise osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalse müügilepingu sõlmimisel kannab kõik lepingu sõlmimise, notariaalse deposiidi kulud ostja.

Enampakkumise osavõtutasu ei tagastata.

Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Haigla arvelduskontole ЕЕ722200221018479486 Swedbank vähemalt kolm tööpäeva enne pakkumuste esitamist.

Lisainfo telefonil: 35 71 803, 3571 844 e-post:  haigla@narvahaigla.ee

 


SA  NARVA HAIGLA  korraldab hinnapakkumiste kogumist,  et üürile anda  SA  Narva Haigla   gaaraa˛ihoones  asukohaga Narva,  1. Paemurru tn 1 asuvad  ruumid  autoremonditöökoja  jaoks.    
 
Informatsiooni hinnapakkumise ettevalmistamise kohta  võib saada tööpäevadel kell 8.00 – 12.30 ja 13.00 – 16.30 aadressil: Narva, Haigla tn 7, SA Narva Haigla sekretäri kabinet, tel. 35 71 800.
 
Ettepanekud esitada mitte hiljem, kui 26.07.2019. kell 10.00

 
SA  NARVA HAIGLA  korraldab hinnapakkumiste kogumist   pehme mööbli ostmiseks haigla osakondadele. 
 
Informatsiooni hinnapakkumise ettevalmistamise kohta  võib saada tööpäevadel kell 8.00 – 12.30 ja 13.00 – 16.30 aadressil: Narva, Haigla tn 7, SA Narva Haigla sekretäri kabinet, tel. 35 71 800.
 
Ettepanekud esitada mitte hiljem, kui 26.07.2019.
 

 
SA Narva Haigla kuulutab  hinnapakkumuste  kogumist  eesmärgiga   sõlmida lepingut ajalehe „Narva Haigla” ja infobülletääni väljaandmiseks  kuni 31.12.2020.a.
 
Hinnapakkumise ettevalmistamise ja esitamise tingimusi saab kätte tööpäevadel kell 8.00 – 12.30 ja 13.00 – 16.30 aadressil: Haigla tn 7, Narva, SA Narva Haigla sekretäri kabinet, tel. 3571800.
 
Pakkumised esitatakse kuni 17.05.2019.a. kell 16.30 suletud, pitseeritud pakis aadressil: Haigla tn 7, Narva, SA Narva Haigla sekretäri kabinet. 
__________________________________________________________________________________________________________

SA  NARVA HAIGLA korraldab hinnapakkumuste võtmise pehme mööbli ostmiseks haigla osakondadele.

Informatsiooni hinnapakkumise ettevalmistamise kohta saab SA Narva Haigla sekretäri käest tööpäevadel alates 04.12.2018.a kella 08.00 kuni 12.30 ja 13.00 kuni 16.30  aadressil Haigla tn.7, Narva, SA Narva Haigla sekretäri kabinetist, tel. 35 71 800.

Ettepanekud esitada mitte hiljem, kui 07.12.2018.a

 

 
SA  NARVA HAIGLA korraldab hinnapakkumuste võtmise kinkekomplektide tellimiseks ning nende tarnimiseks SA’sse Narva Haigla. Hinnapakkumise ettevalmistamise ja esitamise tingimusi võib saada tööpäevadel kell 8.00 – 12.30 ja 13.00 – 16.30 aadressil: Haigla tn 7, SA Narva Haigla sekretäri kabinet, tel. 35 71800 või saada e-vormis (haigla@narvahaigla.ee).
Pakkumised esitatakse kuni 23.11.2018. a kell 11.00 suletud, pitseeritud pakis aadressil: Haigla tn 7, Narva, SA Narva Haigla sekretäri kabinet. 
15.11.2018

 
 
SA NARVA HAIGLA kuulutab välja kinnisvara võõrandamise

Karja 6, Narva linn:

Katastritunnus                          51101:003:0053

maa sihtotstarve                       ühiskondlike ehitiste maa 100 %,

pindala                                                 10 654 m2

Alghind                                    166  000,00eurot

Hoonet Narva, Karja tn 6 kasutati haigla korpusena.  Hoone ehitati 1961. a, renoveeriti 1993. a, hoonel on kelder, 4 korrust, üldpindala 3 898,7 m2. Kogu kasutusaja jooksul renoveeriti kütte, elektri ja veevarustuse süsteemid. 

Osavõtutasu                             500 (viissada) eurot;

Tagatisraha                              2 930 (kaks tuhat üheksasada kolmkümmend) eurot

Kinnisasja enampakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene seaduses sätestatud kinnisasja omandamise kitendamise piirangud.

Osalemiseks avalikus kirjalikus enampakkumises tuleb esitada SA Narva Haigla kantseleiosakonnale Haigla tn 7, Narva 20104 28.11.2018. aastal kella 16:00 ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule „Hinnapakkumus. Kinnisvara aadressil Narva, Karja 6. Mitte avada enne 29.11.2018 kell 11:00“

Pakkumise võib teha kummalegi kinnisvara objektile nii eraldi kui ka mõlemale kinnisvara objektile koos.

Pakkumises peavad olema alljärgnevad dokumendid:

1. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma eurodes;

2. juriidilisel isikul koopia registrikaardist, koopia põhikirjast ja äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, vara ostmiseks kehtestatud tingimustel ning esindajale volituste andmine ning füüsilisel isikul passi koopia;

3. esindamise puhul esindamissõigust tõendavad dokumendid, esindaja passi koopia;

4. arveldusarve number, arve valdaja ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha;

5. panga poolt originaalpitseriga tõestatud maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta..

Ostja kannab ostuhinna lepingu sõlmimise päevaks üle notariaalse deposiidi korras. Enampakkumise võitja poolt sisse makstud tagatisraha võetakse arvesse vastastikuse tasaarvestuse teel ostuhinna tasumisel, teistele enampakkumise osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalse müügilepingu sõlmimisel kannab kõik lepingu sõlmimise, notariaalse deposiidi kulud ostja.

Enampakkumise osavõtutasu ei tagastata.

Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Haigla arvelduskontole ЕЕ722200221018479486 Swedbank vähemalt kolm tööpäeva enne pakkumuste esitamist.

Lisainfo telefonil: 35 71 803, e-posthaigla@narvahaigla.ee  

 

 
 SA  NARVA HAIGLA kuulutab hinnapakkumiste kogumist eesmärgiga sõlmida SA Narva Haigla objektide tehnilise valve teenuste osutamise lepingut aastatel 2018 – 2021.
 
Hinnapakkumise ettevalmistamise ja esitamise tingimusi saab kätte alates 22.10.2018. a tööpäevadel kell 8.00 – 12.30 ja 13.00 – 16.30 aadressil: Haigla tn 7, Narva, SA Narva Haigla sekretäri kabinet, tel. 3571800.
 
Pakkumine peab olema esitatud hiljemalt 26.10.2018. a kell 10.00 tööpäevadel kell 8.00 – 12.30 ja 13.00 – 16.30 aadressil: Haigla tn 7, Narva, SA Narva Haigla sekretäri kabinet, tel. 3571800.
 
Hinnapakkumist koos dokumentidega võib esitada ka e-vormis aadressil: haigla@narvahaigla.ee. Reas „Subject“ tuleb märkida „Hinnapakkumiste kogumine tehnilise valve teenuste osutamiseks SA’s Narva Haigla aastatel 2018-2021“.
Kaaskirjas tuleb märkida „Mitte avada kuni 26.10.2018 kell 10.00“.
 
SA Narva Haigla garanteerib, et Teie e-pakkumine ei avata varem, kui märgitud kuupäev ja kellaaeg.

 


 

SA  NARVA HAIGLA korraldab hinnapakkumiste kogumist selleks, et sõlmida ruumide üürilepingut apteegi paigutamiseks SA Narva Haigla polikliiniku hoones aadressil Vestervalli 15, Narva linn. Ruumide pindala moodustab 82 m2. Ruumid asuvad hoone esimesel korrusel.

Teavet hinnapakkumise ettevalmistamiseks tuleb saada SA Narva Haigla sekretäri käest tööpäevadel alates 08.00 kuni 12.30 ja 13.00 kuni 16.30 aadressil Haigla tn 7, Narva, SA Narva Haigla sekretäri kabinet, telefon 35 71 800.

Pakkumised esitatakse kuni 18.10.2018 hiljemalt kella 09:00.

 


 
 SA  NARVA HAIGLA korraldab hinnapakkumuste kogumise kinnisvara (Karja tn.6, Narva) hindamist teenuse lepingu sõlmimiseks edaspidiseks kinnisvara müügiks.
 
Hinnapakkumused saata SA Narva Haigla hiljemalt kella 10:00   07.06.2018 a. aadressil: Haigla tn 7, Narva  või e-posti aadressil haigla@narvahaigla.ee.
 
kontakttelefon: +372 35 71800
 

 
 

 


 

SA NARVA HAIGLA kuulutab välja kinnisvara võõrandamise

 

 

 

 

Kinnisvara aadressil              Karja 6d, Narva:

Katastritunnus                          51101:003:0052,

maa otstarve                            ühiskondlike ehitiste maa 100%,

pindala                                     2 570 m2

 

Alghind                                    1100,00 eurot

 

 

Võõrandamise tingimused:

1.      Ostja kohustub lubama kinnistul juurdesõidutee tasuta ja tähtajatut kasutamist juurdepääsuks kinnistutele aadressidel: Karja 6a ja Karja 6c, Narva. Müüja nõudmisel kohustub  ostja 14 päeva jooksul sõlmima notariaalse lepingu tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse lepingu Narva linna kasuks kinnistul asuva juurdesõidutee avalikuks kasutamiseks.

2.      Ostja kohustub kasutama omandatavat vara otstarbekohaselt - soojussõlme paigutamiseks ja funktsioneerimiseks - 10 aasta jooksul pärast omandiõiguse kande tegemist kinnistusraamatusse.

3.      Ostja kohustub varustama soojusega linna sotsiaalobjekte, mis asuvad aadressil Karja 6a ja Karja 6c, soojusettevõtte - tootja/müüja kehtivate hindade alusel.    

4.      Ostja saab omandisse soojavarustuse ja soojaveevarustuse võrgud (paiknevad ühes rennis) alates Karja 6d soojussõlmest hooneteni Karja 6a ja Karja 6c, vastavalt 21.03.1999. a teostusskeemile ning samuti kanalisatsiooni ja veevarustuse, vastavalt 02.03.2005. a teostusskeemile.

5.      Ostja kohustub hoidma külma ja kuuma veevarustuse võrke, kanalisatsiooni, soojustrassi/soojusvõrku ja soojussõlme töökorras, teostama omal kulul soojusseadmete hooldust ja korrashoidu, tagama vajaduse korral juurdepääsu seadmetele  nende hooldamiseks ja remontimiseks.

6.      Ostja kohustub hüvitama Narva linnale kulutused soojussõlme renoveerimiseks summas 11 000,00 eurot 30 päeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist.

7.      Juhul, kui Ostja rikub mistahes müügilepingust tulenevat kohustust, kohustub ostja maksma lepingutrahvi summas 10 000 eurot. Lepingutrahvi tasumine ei vabasta ostjat müügilepingust tulenevate kohustuste täitmisest. Rikkumisel on müüjal õigus taganeda müügilepingust ja nõuda ostjalt hüvitist kahjude eest.

Hoone on ehitatud 1961. aastal, renoveeritud 1993. aastal, ühekorruseline, üldpindala 460,4 m2.  Kogu kasutusaja jooksul renoveeriti kütte-, elektri-, ventilatsiooni- ja veevarustuse süsteeme.

Osavõtutasu                           100,00 eurot

Tagatisraha                              500,00 eurot.

Enampakkumises võivad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene seaduses kehtestatud kinnisasja valdamise piirangud.

Enampakkumises ei või osaleda isiklikult või esindajate kaudu:

  1. isikud, kes on seotud müügi korraldamise ja läbiviimisega; isikud, kelle pädevusse kuulub ostja kinnitamine;
  2. juriidilised ja füüsilised isikud, kelle suhtes on alustatud sundlikvideerimine või pankrotimenetlus.

Riik ja kohalik omavalitsus vabastatakse osavõtutasu ja tagatisraha maksmisest.                                          

Kirjalikul avalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb SA Narva Haigla kantseleisse aadressil Haigla tn 7, Narva 20104, kuni kella 11:00 28.08.2017. aastal esitada suletud ümbrikus pakkumus.  

Ümbrikul esitada järgmine tekst: „Avalik enampakkumine: kinnisvara aadressil Narva, Karja 6d. Hinnapakkumus. Mitte avada enne 28.08.2017. a kell 11:00

Pakkumusele peavad olema lisatud järgmised dokumendid:

  1. kirjalik avaldus (avalduse vorm);
  2. pakkumuse hinna konkreetne lõppsumma eurodes, mis on kirjutatud numbrite ja sõnadega (pakkumuse vorm);
  3. registreerimiskaardi, kehtiva põhikirja koopia; vastavalt põhikirjale pädeva organi otsus enampakkumises kehtestatud tingimustel osalemiseks ja esindajale volituste andmiseks (juriidilise isiku osalemisel enampakkumises); koopia passist/ID kaardist (füüsilise isiku osalemisel enampakkumises);
  4. dokumendid, mis kinnitavad esindusõigust (enampakkumises osalemisel esindaja kaudu – volitus ja esindaja passi koopia);
  5. juriidilise isiku osalemisel enampakkumises tuleb esitada pädeva organi otsus enampakkumises osalemiseks ja selleks esindajale volituste andmiseks; volitus, mis kinnitab esindusõigust, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole kantud registreerimiskaardile juhatuse liikmena, ja tema isikut tõendav dokument;
  6. arveldusarve number, selle valdaja nimetus ja panga nimi, et tagastada tagatissumma enampakkumist mitte võitnud osavõtjatele;
  7. maksekorralduse koopia tagatisraha ja enampakkumises osalemise tasumise kohta.

Ostja kannab ostuhinna üle enne müügilepingu sõlmimist notari deposiiti. Enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel ostusumma tasumisel, ülejäänud enampakkumises osalenutele tagatisraha tagastatakse. Notariaalse müügilepingu sõlmimisel kannab kõik lepingu sõlmimisega seotud kulud ostja.

Tasu enampakkumisel osalemise eest ei tagastata.

Enampakkumises osalemise tasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Haigla arveldusarvele ЕЕ722200221018479486 Swedbank hiljemalt kolm tööpäeva enne pakkumuste esitamist. Selgituses tuleb esitada selle objekti aadress, mille eest summa tasutakse, makse nimetus (osavõtutasu/tagatis).

Müüjal on õigus omal initsiatiivil enampakkumine ära muuta juhul, kui enampakkumise eel sai talle teatavaks asjaolu, mis välistab või teeb ebaotstarbekaks enampakkumisele pandud vara võõrandamise. Enampakkumist võib ära muuta enne pakkumustega ümbrikute avamist. Sellisel juhul tagastatakse osavõtjatele enampakkumises osalemise tasu ja tagatisraha.

 

Esitatud pakkumuste avamine toimub 28.08.2017. aastal kell  11:00

aadressil: Narva, Haigla tn 7, kabinet  nr 2.

Ümbrike avamise protseduur on avalik ja sellel võivad osaleda pakkumuse esitanud isikud.

Enampakkumise võitjaks tunnistatakse osavõtja, kes pakkus kõrgeima hinna. Juhul kui kaks või rohkem enampakkumises osalenut pakkusid ühesuguse summa, korraldatakse nende vahel 15 (viieteistkümne) päeva jooksul enampakkumise lisavoor. Lisavoor toimub suulises vormis, seejuures on alghinnaks esimeses voorus pakutud kõrgeim hind.

Enampakkumise läbiviimise tingimustega, võõrandatava vara dokumentidega saab tutvuda tööpäeviti SA Narva Haiglas aadressil: Narva, Haigla tn 7, kabinet nr 16.

Objekti ülevaatus toimub 24.08.2017 kell 11:00. 

Objekti ülevaatuse aja võib kokku leppida tööpäeviti telefonil: 35 71803


Lisainfot saab telefonil 35 71 803 või e-postiga: haigla@narvahaigla.ee 

 


 

SA Narva Haigla korraldab hinnapakkumiste kogumise pesumajateenuste ostmise lepingu sõlmimiseks SA NARVA HAIGLA haiglapesu pesemiseks.  

 „Hinnapakkumiste kogumise” dokumente võib saada aadressil:  Haigla tn 7, Narva linn, SA Narva Haigla, tel 3571800, sekretäri kabinet( nr.13), tööpäevadel 08.00 kuni 12.30 ja 13.00 kuni 16.30 alates 22.06.2017. aastal.

 Pakkumised esitatakse kuni 04.07.2017.a. suletud ja pitseeritud paketis aadressil: Haigla tn 7, Narva linn, SA Narva Haigla, tel 3571800, sekretäri kabinet, tööpäevadel 08.00 kuni 12.30 ja 13.00 kuni 16.00.

 


 

SA  NARVA HAIGLA korraldab hinnapakkumuste võtmise lepingu sõlmimiseks joogivee hankele 2017-2019 aastaks.

Informatsiooni hinnapakkumise ettevalmistamise kohta saab SA Narva Haigla sekretäri käest tööpäevadel alates 12.06.2017.a kella 08.00 kuni 12.30 ja 13.00 kuni 16.30  aadressil Haigla tn.7, Narva, SA Narva Haigla sekretäri kabinetist, tel. 35 71 800.

Ettepanekud esitada mitte hiljem, kui 16.06.2017.a

 

 


 

SA  NARVA HAIGLA korraldab konkursi hinnapakkumuste kogumiseks, et sõlmida lepingut kantseleipaberi, formaat A4 ja formaat A5, hankeks. 

Infot hinnapakkumuste ettevalmistamiseks saab SA Narva Haigla sekretärilt tööpäeviti kell 8.00‑12.30 ja 13.00-16.30 aadressil: Haigla tn 7, Narva linn, SA Narva Haigla sekretäri kabinet, tel 35 71 800

Pakkumused ja toodete näidised esitada hiljemalt 09.06.2017, kell 10.00.   

 


 

SA NARVA HAIGLA korraldab hinnapakkumuste kogumise lepingu „Polikliiniku hoone välise piksekaitse süsteemi rajamiseks aadressil: Vestervalli 15, Narva linn“ sõlmimiseks.

Infot hinnapakkumuste ettevalmistamiseks saab SA Narva Haigla sekretärilt tööpäeviti kell 8.00‑12.30 ja 13.00-16.30 aadressil: Haigla tn 7, Narva linn, SA Narva Haigla sekretäri kabinet, tel 35 71 800

Tööde mahuga tutvumiseks viib Tellija läbi konsultatsiooni pakkujatega        

08.06.2017 kell 11.00.

Pakkumused esitada hiljemalt 16.06.2017.


 

SA  NARVA HAIGLA korraldab hinnapakkumuste võtmise, et sõlmida leping „SA Narva Haigla hoone küttesüsteemi pesemine ja survestamine – 2017.a”
 
Informatsiooni hinnapakkumuste ettevalmistamiseks võib saada SA Narva Haigla sekretäri käest tööpäevadel kella 08.00 – 12.30 ja 13.00 – 16.30 alates 22.05.2017.a aadressil Haigla tn.7, Narva, SA Narva Haigla sekretäri kabinetis, tel.35 71 800.  
 
Objekti töömahuga tutvumiseks korraldab Hankija oferentidele konsultatsiooni 24.05.2017.a, kell 11.00.
 
Ettepanekud esitada mitte hiljem kui 29.05.2017.a.  
 
 

                                   

SA  NARVA HAIGLA korraldab hinnapakkumuste kogumise konkursi trepikojas aknaplokkide vahetamise remonditööde tegemiseks ning sanitaarsõlmede, puhvetite ja trepikoja remondiks hoones Haigla 5, Narva.

Infot hinnapakkumuse ettevalmistamiseks saab SA Narva Haigla sekretärilt tööpäeviti 8.00 kuni 12.30 ja 13.00 kuni 16.30 alates 15.05.2017 aadressil Haigla tn 7, Narva linn, SA Narva Haigla sekretäri kabinet, tel 35 71 800.

Ehitustöödeks on vajalik tööde tegemise litsents Muinsuskaitseametilt.

Tööde mahuga tutvumiseks korraldab Tellija pakkujatele konsultatsiooni 17.05.2017 kell 11.00.  Kogunemine kabinetis nr 16 aadressil Haigla 7. 

 


SA NARVA HAIGLA korraldab hinnapakkumuste kogumise konkursi SA Narva Haigla ruumide õhu konditsioneerimise süsteemide, ventilatsioonisüsteemide tuletõkkeklappide ja suitsueemalduse süsteemide hooldamiseks.

Infot hinnapakkumuse ettevalmistamiseks saab SA Narva Haigla sekretärilt tööpäeviti 8.00 kuni 12.30 ja 13.00 kuni 16.30 alates 15.05.2017 aadressil Haigla tn 7, Narva linn, SA Narva Haigla sekretäri kabinet, tel 35 71 800.

Tööde mahuga tutvumiseks korraldab Tellija pakkujatele konsultatsiooni 19.05.2017 kell 11.00.  Kogunemine kabinetis nr 16 aadressil Haigla 7.

Pakkumused esitatakse hiljemalt 26.05.2017.

                                                  


 

SA  NARVA HAIGLA  korraldab hinnapakkumuste kogumise konkursi ventilatsiooniagregaatide filtrite vahetamiseks SA Narva Haigla osakondades.

Infot hinnapakkumuse ettevalmistamiseks saab SA Narva Haigla sekretärilt tööpäeviti 8.00 kuni 12.30 ja 13.00 kuni 16.30 alates 15.05.2017 aadressil Haigla tn 7, Narva linn, SA Narva Haigla sekretäri kabinet, tel 35 71 800.

Tööde mahuga tutvumiseks korraldab Tellija pakkujatele konsultatsiooni 22.05.2017 kell 11.00.  Kogunemine kabinetis nr 16 aadressil Haigla 7.

Pakkumused esitatakse hiljemalt 26.05.2017.  


 

SA  NARVA HAIGLA korraldab hinnapakkumuste kogumise konkursi aknaplokkide vahetamise remonditööde tegemise  lepingu sõlmimiseks SA Narva Haigla polikliiniku hoones, Vestervalli 15, Narva linn.  

Infot hinnapakkumuse ettevalmistamiseks saab SA Narva Haigla sekretärilt tööpäeviti 8.00 kuni 12.30 ja 13.00 kuni 16.30 alates 15.05.2017 aadressil Haigla tn 7, Narva linn, SA Narva Haigla sekretäri kabinet, tel 35 71 800.

Tööde mahuga tutvumiseks korraldab Tellija pakkujatele konsultatsiooni 18.05.2017 kell 11.00.  Kogunemine kabinetis nr 16 aadressil Haigla 7.

Pakkumused esitatakse hiljemalt 25.05.2017.

 


 

 

SA NARVA HAIGLA korraldab hinnapakkumuste kogumise rituaalteenuste osutamise ruumide üürilepingu sõlmimiseks SA Narva Haigla hoones aadressil Haigla 9, Narva linn.

Ruumide pindala moodustab 141,93 m2. Ruumis asuvad hoone I ja II korrusel.

Infot hinnapakkumuse ettevalmistamiseks saab SA Narva Haigla sekretärilt tööpäevadel alates 8.00 kuni 12.30 ja 13.00 kuni 16.30, alates 14.11.2016 aadressil Haigla 7, Narva, SA Narva Haigla sekretäri kabinet, tel 35 71 800.

Pakkumused esitada hiljemalt 21.11.2016.

 

 

SA NARVA HAIGLA ootab hinnapakkumisi  lepingu sõlmimiseks SA Narva Haigla objektide valveteenuste osutamiseks 2015-2018.aastal (eraldi lepingud mehitatud ja tehnilisele teenusele). aegunud

Hinnapakkumiste ettevalmistamise ja esitamise tingimustega võib tutvuda tööpäeviti kella 8.00-12.30 ja 13.00-16.30  alates 09.09.2015 aadressil Haigla 7, Narva linn, SA Narva Haigla sekretäri kabinetis, tel 3571800.

Hinnapakkumised esitada hiljemalt 22.09.2015 kell 10.00.


 
SA NARVA HAIGLA kuulutab välja kinnisvara võõrandamise  (aegunud)
 
Karja 6, Narva linn:                                                                                     
Katastritunnus    51101:003:0053,                                                                                     
maa sihtotstarve   ühiskondlike ehitiste maa 100 %,                                                                                       
pindala     10 654 m2

Alghind    248 000,00 ( kakssada nelikümmend kaheksa tuhat ) eurot.
Hoonet Narva, Karja tn 6 kasutati haigla korpusena, milles paiknesid nakkushaiguste osakond, psühhiaatriaosakond.  Hoone ehitati 1961. a, renoveeriti 1993. a, hoonel on kelder, 4 korrust, üldpindala 3 898,7 m2. Kogu kasutusaja jooksul renoveeriti kütte, elektri ja veevarustuse süsteemid. 
Osavõtutasu    500 (viissada) eurot;
Tagatisraha   2 930 (kaks tuhat üheksasada kolmkümmend) eurot.
 
Karja 6d, Narva linn:   
                                                                                  
Katastritunnus   51101:003:0052,                                                                                     
maa sihtotstarve    ühiskondlike ehitiste maa 100 %,                                                                                        
pindala     2 570 m2
Alghind    86 000 (kaheksakümmend kuus tuhat ) eurot
 Hoone ehitati 1961. a, renoveeriti 1993. a, hoonel on üks korrus, üldpindala 460,4 m2. Kogu kasutusaja jooksul renoveeriti kütte, elektri ja veevarustuse süsteemid.
Osavõtutasu    500 (viissada) eurot;
Tagatisraha   2 930 (kaks tuhat üheksasada kolmkümmend) eurot.
 
 
Kinnisasja enampakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene seaduses sätestatud kinnisasja omandamise kitendamise piirangud.

Osalemiseks avalikus kirjalikus enampakkumises tuleb esitada SA Narva Haigla kantseleiosakonnale Haigla tn 7, Narva 20104 02.09. 2014. aastal kella 16:00   ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule „Hinnapakkumus. Kinnisvara aadressil Narva, Karja 6/6d. Mitte avada enne 03.09.2014 kell 11:00“
Pakkumise võib teha kummalegi kinnisvara objektile nii eraldi kui ka mõlemale kinnisvara objektile koos.
Pakkumises peavad olema alljärgnevad dokumendid:
1. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma eurodes;
2. juriidilisel isikul koopia registrikaardist, koopia põhikirjast ja äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, vara ostmiseks kehtestatud tingimustel ning esindajale volituste andmine ning füüsilisel isikul passi koopia;
3. esindamise puhul esindamissõigust tõendavad dokumendid, esindaja passi koopia;
4. arveldusarve number, arve valdaja ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha;
5. panga poolt originaalpitseriga tõestatud maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta..
Ostja kannab ostuhinna lepingu sõlmimise päevaks üle notariaalse deposiidi korras. Enampakkumise võitja poolt sisse makstud tagatisraha võetakse arvesse vastastikuse tasaarvestuse teel ostuhinna tasumisel, teistele enampakkumise osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalse müügilepingu sõlmimisel kannab kõik lepingu sõlmimise, notariaalse deposiidi kulud ostja.
Enampakkumise osavõtutasu ei tagastata.
Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Haigla arvelduskontole ЕЕ722200221018479486 Swedbank vähemalt kolm tööpäeva enne pakkumuste esitamist.
Lisainfo telefonil: 35 71 803, e-post:  haigla@narvahaigla.ee 
 
 

 

 

 
 
Narva Haigla
Narva Haigla
 
19-10-2008

Teine uudis sellest loost

Narva Haigla
13-06-2007

Viies uudis - test Se appropinquant usque ad XI,II unitates astronomicas

Narva Haigla
19-10-2005

Kolmas uudis, kus üritus toimub

Narva Haigla

  Intranet
Narva Haigla
Narva Haigla
Kasutajanimi:
Parool:
 
Narva Haigla Narva Haigla
Narva Haigla

SA Narva Haigla
SA Narva Haigla