Naistekliiniku patsientidele

Lugupeetavad patsiendid!

Palume järgida Narva naistekliinikusse saabumise eeskirju:
Vastuvõtt abordi tegemiseks:   7.30 – 8:00
Vastuvõtt saabumise päeval tehtavatele
plaanilistele operatsioonidele:  7
.30 – 8.30
Vastuvõtt plaanilisele ravile                    
- rasedad :                            10.00 – 12.00
- günekoloogilised haiged :   9.00  – 11.00
 
Erakorraliste näidustustega patsientide vas-tuvõtt : ööpäevaringselt
 
Kõigi kliinikusse saabumiste puhul tuleb kaasa võtta:

- pass või muu fotoga isikut tõendav dokument

Sünnitusosakonna telefonid:
                                         
- sünnitussaali telefon                                  35 60 613 
                                          - vastuvõtuosakond                                     35 71 583
                                          - valveõe telefon                                         35 61 241
 
Ambulatoorsele vastuvõtule registreerivad naistenõuandla registraatorid registratuuri telefonil 35 611 44.