Patsiendi omaosalustasu määr

 1.1.      Ravikindlustuse seaduse §71 ja §72 ja SA Narva Haigla Nõukogu 03.10.2003.a otsuse alusel kinnitada, alates 01.02.2013.aastast statsionaari voodipäeva patsiendi omaosaluse määraks (kood T*078) 2,50 eurot, kuid mitte rohkem kui 10 päeva eest.

 
 Voodipäevatasu ei võeta:
   a) intensiivravi osutamise eest I – III etapis.
   b) raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse arstiabi osutamise eest.
   c) statsionaarse arstiabi osutamisel alaealisele. (kuni 18 aastased isikud).
   d) kui patsient maksab ravi eest ise, kas osaliselt või täies mahus.
   e) kui patsient sureb haiglas.
   f) päevastatsionaari patsientidelt (ravi päevastatsionaaris ei loeta statsionaarseks raviks).
  
1.2 kehtetu
1.3. Kui patsiendilt võetakse tasu statsioraarse hooldusravi voodipäeva eest taastusravi osakonnas on vastavalt Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakirja kood 2063 järgi.
 
Patsiendi omaosaluse määr                            hinnakirja koodi 8063 järgi 15% kehtivast voodipäeva piirhinnast.
 
1.4.      Kui patsiendilt võetakse tasu meditsiinilise abordi eest on vastavalt Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakirja kood 1M2110 järgi.
 
Patsiendi omaosaluse määr                                hinnakirja koodi 1M2110 järgi 30% kehtivast piirhinnast.
 
1.5.      Kui patsiendilt võetakse tasu meditsiinilise abordi eest on vastavalt Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakirja kood 246M järgi.

           Patsiendi omaosaluse määr                                 hinnakirja koodi 246M järgi 50% kehtivast piirhinnast.

1.6.   Hetkel on hooldusteenuse päevaravi õendusabiga õendasabi osakonnas määraks 44,66 eurot 1 päeva eest (alates 01.04.2019 - 52 eurot 1 päeva eest). Patsiendi omaosaluse määr (kood T*2063P15% kehtivast piirhinnast.