Arhiiv

Hooldusravi korpus Haigla 1

15. oktoobril kell 13:00 toimub Haigla 1 asuva Narva haigla 6-korruselise korpuse juurdeehituse pidulik avamine. Ürituse osavõtjateks on Narva haigla töötajad, Sotsiaalministeeriumi esindajad, kolleegid Eesti haiglatest, Narva perearstid, ajakirjandus.

Sotsiaalministri 4. oktoobri 2010. aasta käskkirjaga nr 159 rahuldati SA Narva Haigla taotlus toetuse eraldamiseks struktuurifondi vahenditest juurdeehituse rajamiseks Haigla tn 1 hoonele (6-korruseline korpus), milles hakkab paiknema 85 voodikohaga hooldusravi osakond.
Pikka aega oli Narva haiglal 40 hooldusravi voodit: Haigla 5 (10 voodit) ja Karja 6 (30 voodit).
Haigekassa otsusega suurendati juba 1. juulist 2013. aastal Narva haiglas hooldusravi voodikohti 25 võrra. Ehitatava hoone ekspluatatsiooni andmiseni majutati hooldusteenistuse voodid haigla 6-korruselise korpuse II korrusele (paremas tiivas).
Kooskõlas eesti haiglavõrgu ja hooldusravi võrgu arendamise kavaga on NH eesmärgiks hooldusravi osakaalu suurendamine ja voodite arvu viimine vastavusse nõuetega.

Hoonel on 3 korrust ja soklikorrus (keldrikorrus). Ühendus põhihoonega toimub keldri ja esimese korruse kaudu. Uue ehitise üldpind moodustab 3035,1 m2.
Soklikorrusele mahutati tehnilised ruumid (soojus- ja veemõõdusõlm ning muu). Seal asub ka personali riidehoid. Liftid (kauba- ja sõidulift) ühendavad kolme korrust ja keldrit. Olemasolevat maa-alust galeriid, mis ühendab hooneid Haigla 1, 3 ja 5, pikendati uue juurdeehituseni. Ühine maa-alune galerii võimaldab probleemideta tuua kohale toitu, pesu ja muud, transportida osakonna haigeid protseduuridele ja uuringutele ning haigeid vastuvõtuosakonnast.
Kolmel maapealsel korrusel paiknevad ühe-, kahe ja kolmekohalised palatid, mis moodustavad ühtse ploki. Iga plokk on varustatud oma tualeti, dušiga. Osa palatitest omab hapnikuvarustust. Igal korrusel on ette nähtud abiruumid, personali puhketoad.
I korrusel paikneb koduõenduse keskus.
Juurdeehituse ühendus Haigla 1 kolmekordse osaga toimub ka esimese korruse tasemel. Juurdeehituse I korrusel asub külastajate riidehoid ja tualett. Pärast endise Naiste konsultatsiooni ruumide renoveerimist kavatsetakse selle pindadele paigutada spetsialistide ambulatoorse vastuvõtu kabinetid ja registratuur.
Ehituse maksumus moodustas 3 783 252 eurot. SA Narva Haigla osa projekti kogumahus on 1 324 695 eurot (192 000 eurot sellest moodustab linna abi SA Narva Haiglale), Euroopa Regionaalarengu Fondi osa - 2 802 080 eurot.

Hooldusravi on teenistus, mis osutab hoolduse meditsiinilisi teenuseid. Selle patsientideks on inimesed, kes vajavad pidevalt kõrvalist abi, keda tuleb hooldada. Need inimesed ei suuda iseseisvalt ennast hooldada, nende sugulased ei ole suutelised enda peale võtma haigete hooldamise kohustust või lihtsalt ei oska seda. Selliste patsientide hulk moodustab 70-80%. Suure osa moodustavad onkoloogiliste haigustega patsiendid.

Lisaks rasketele haigetele aidatakse ka patsiente, kes on üle elenud näiteks insuldi, müokardi infarkti, jäsemete amputeerimise, muu raske kirurgilise operatsiooni. Sellistel juhtude saabuvad patsiendid otse sisehaiguste osakonnast või Kirurgiakliinikust. Meie ülesanne seisneb sellise patisendi ja tema sugulaste (kui neid on) aitamises, et üle elada raske hetk elus, hooldades ja aidates teda.

Hooldusravi personal tegeleb lamatiste profülaktikaga, sanitaarsete ja hügieeniliste meetmetega, abistab toitmisel, kaasa arvatud lusikaga söötmine, manipulatsioonidega (uriinikateetrite ja sondide, trahheostoomi, drenaažide hooldus), teeb sidumisi. Samuti kuulub personali kohustustesse patsientide hügieeni jälgimine selle kõigile mõistetavas mõttes.

Patsientide hospitaliseerimine hooldusravi vooditele plaanilises korras toimub perearsti suunamise alusel.
 

25.09.2012

20. septembril kell 11:00 allkirjastati SA Narva Haigla administratiivkorpuses leping haigla ja OÜ Silindia Ehitus vahel aadressil Haigla 1 asuva 6-korruselise korpuse juurdeehituse ehitamiseks.
 
Uus 3-korruseline statsionaari hoone (pluss soklikorrus) on arvestatud 85 voodile.
Uute ruumide sihtotstarve on hooldusravi. Praegu asub haigla nimetatud osakond aadressil Karja 6 ja on oluliselt eemal „haiglalinnakust“.
 
Uue hoone vajaduse dikteerivad eelkõige tänapäevased nõuded (spetsiaalselt sellel eesmärgil ehitatud ruume haiglas ei ole), üldhaiglatele määratud raviprotsessi roll ning elanikkonna vananemise dünaamika.
 
Uus hoone on ühendatud 6-korruselise korpusega kahel tasandil – esimesel korrusel ja soklikorrusel. Ehitise üldpind moodustab 3035,1 m2.
 
Juurdeehituse rajamise taotluse rahuldas Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium 2010. aastal. Ehitustööde kogumaksumus moodustab 3 783 252 eurot. SA Narva Haigla osa selles on 1 324 695 eurot. Euroopa Regionaalarengu Fond finantseerib töid 2 802 080 euro ulatuses.
 
Möödunud veerandsajandi esimese meditsiinihoone ehitus Narvas algab 2012. aasta septembris ja kavatsetakse lõpetada 2013. aasta septembris-oktoobris.
 

5.10.2010
 
Sotsiaalministri 4.oktoobri 2010. aasta käskkirjaga nr 159 rahuldati SA Narva Haigla taotlus toetuse saamiseks struktuurifondide vahenditest Haigla tn 1 hoone (6-korruseline korpus) juurdeehituse rajamiseks, milles hakkab paiknema 85 voodiga hooldusravi osakond.
 
Käesolev projekt võimaldab anda käibesse 60 ööpäevaringse õendusabiga voodit ja 25 ööpäevaringse hoolduse ja päevase õendusabiga voodit.
 
Projekteeritaval hoonel on 3 korrust ja soklikorrus (keldrikorrus). Ühendus põhihoonega toimub keldri ja esimese korruse kaudu. Uue ehitise üldpindala moodustab 4894 m2.
 
Kooskõlas planeeritavate tööde ja tegevuste graafikuga kavatsetakse ehitust alustada 2012. aasta aprillis ja lõpetada 2013. aastal.
 
Ehituse eeldatav maksumus on 64 570 000 krooni, sellest 43 843 030 krooni Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 20 726 970 moodustab SA Narva Haigla omafinantseerimine.