Narva Haigla Est Rus
Narva Haigla
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Patsiendile
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Kliinikud/osakonnad
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Kontakt
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Uudised
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
video
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Buklett
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Praktikandile
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Tööpakkumised
 
Narva Haigla
  Tööpakkumised
Narva Haigla

Narva Haigla
  Narva Haigla  Anestesioloog
Narva Haigla
  Narva Haigla  Füsioterapeut
Narva Haigla
  Narva Haigla  Kliiniline psühholoog
Narva Haigla
  Narva Haigla  Naistearst
Narva Haigla
  Narva Haigla  Radioloog
Narva Haigla
  Narva Haigla  Sisearst
Narva Haigla
  Narva Haigla  Tegevusterapeut
Narva Haigla
  Narva Haigla  Ämmaemand
Narva Haigla
  Narva Haigla  Erakorralise meditsiini arst
Narva Haigla
  Narva Haigla  Õde
Narva Haigla
  Narva Haigla  Kliniline logopeed
Narva Haigla
  Narva Haigla  Riskijuhtimise spetsialist
Narva Haigla
  Narva Haigla  Sisekliiniku juhataja
 
  Riskijuhtimise spetsialist Prindi
Narva Haigla
SA Narva Haigla otsib oma meeskonda riskijuhtimise spetsialisti
  
Töö kirjeldus
·         tööprotsessidega seotud riskide pidev hindamine ja analüüs, riskijuhtimise protseduuride/ toimingute läbiviimine, tegevus riskide maandamiseks,
·         kriisiplaanide koostamine ja täiendamine ning haigla töötajatele tutvustamise korraldamine,
·         elutähtsa teenuse osutamisega seotud nõuete täitmine,
·          koostöö teiste ametkondadega (Häirekeskus, Terviseamet, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet),
·         koostöö kohaliku omavalitsuse, haigla partnerite ja teiste tervishoiuasutustega,
·         haigla tööprotsesside muutmisel nende mõju analüüs kriisiplaani täitmisele,
·         kriisiplaani ja elutähtsa teenuse toimetuleku täitmiseks vajalikke koolituste korraldamine ja  ressursside hankimise planeerimine,
·         kriisiplaani täitmise võimekuse kontrollimiseks vajalike haigla ja teiste ametkondadega koostöös toimuvate õppuste planeerimine ja läbiviimne,
·         vajadusel õppuste tulemuste põhiselt õigeaegsed tegevused tööprotsesside või  plaani ja tegevuskaartide muutmiseks,
·         kriisivalvusega seotud tööülesannete täitmise süstemaatiline kontroll.
Nõudmised kandidaadile
·         omab reaalteaduste, majanduse- või õigusalast kõrgharidust
·         omab eelnevat töökogemust varahalduse-, õigusnõustamikonsultatsiooni- , kontrollingu-, vastavuskontrolli- või audiitorvaldkonnas
·         kasuks tuleb töökogemus elutähtsete teenuste valdkonnas,
·         valdab väga head eesti ja vene keelt nii kõnes kui kirjas, kasuks tuleb inglise keele oskus
·         suudab sõltuvalt ülesandest töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnamängijana
Pakume
·         tööd osalise (0.5) koormusega,
·         huvitavat tööd ühes suurimas üldhaiglas,
·         koolitusi ja arenemise võimalusi,
·         oskustele ja tulemustele vastavat töötasu.
 
Lisainformatsiooni saab haigla ülemarstilt Pille Letjuka´lt:
35 718 20
 
Oma CV saata haigla kantseleisse, märgusõnaga “Riskispetsialist”, e-posti aadressil haigla@narvahaigla.ee, hiljemalt 08.02.2019. 

SA Narva Haigla
SA Narva Haigla