Riskijuhtimise spetsialist

SA Narva Haigla otsib oma meeskonda riskijuhtimise spetsialisti
  
Töö kirjeldus
·         tööprotsessidega seotud riskide pidev hindamine ja analüüs, riskijuhtimise protseduuride/ toimingute läbiviimine, tegevus riskide maandamiseks,
·         kriisiplaanide koostamine ja täiendamine ning haigla töötajatele tutvustamise korraldamine,
·         elutähtsa teenuse osutamisega seotud nõuete täitmine,
·          koostöö teiste ametkondadega (Häirekeskus, Terviseamet, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet),
·         koostöö kohaliku omavalitsuse, haigla partnerite ja teiste tervishoiuasutustega,
·         haigla tööprotsesside muutmisel nende mõju analüüs kriisiplaani täitmisele,
·         kriisiplaani ja elutähtsa teenuse toimetuleku täitmiseks vajalikke koolituste korraldamine ja  ressursside hankimise planeerimine,
·         kriisiplaani täitmise võimekuse kontrollimiseks vajalike haigla ja teiste ametkondadega koostöös toimuvate õppuste planeerimine ja läbiviimne,
·         vajadusel õppuste tulemuste põhiselt õigeaegsed tegevused tööprotsesside või  plaani ja tegevuskaartide muutmiseks,
·         kriisivalvusega seotud tööülesannete täitmise süstemaatiline kontroll.
Nõudmised kandidaadile
·         omab reaalteaduste, majanduse- või õigusalast kõrgharidust
·         omab eelnevat töökogemust varahalduse-, õigusnõustamikonsultatsiooni- , kontrollingu-, vastavuskontrolli- või audiitorvaldkonnas
·         kasuks tuleb töökogemus elutähtsete teenuste valdkonnas,
·         valdab väga head eesti ja vene keelt nii kõnes kui kirjas, kasuks tuleb inglise keele oskus
·         suudab sõltuvalt ülesandest töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnamängijana
Pakume
·         tööd osalise (0.5) koormusega,
·         huvitavat tööd ühes suurimas üldhaiglas,
·         koolitusi ja arenemise võimalusi,
·         oskustele ja tulemustele vastavat töötasu.
 
Lisainformatsiooni saab haigla ülemarstilt Pille Letjuka´lt:
35 718 20
pille.letjuka@narvahaigla.ee
 
Oma CV saata haigla kantseleisse, märgusõnaga “Riskispetsialist”, e-posti aadressil haigla@narvahaigla.ee, hiljemalt 08.02.2019.