Narva Haigla Est Rus
Narva Haigla
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Patsiendile
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Kliinikud/osakonnad
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Kontakt
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Uudised
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
video
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Praktikandile
SA Narva Haigla
SA Narva Haigla
Tööpakkumised
 
Narva Haigla
  Uudised
Narva Haigla

Narva Haigla
  Narva Haigla  Hanked
Narva Haigla
  Narva Haigla  Arhiiv
 
  Uudised Prindi
Narva Haigla
 

Kaugvastuvõtte jätkatakse ka peale eriolukorda

 Loe edasi...

   


 
 

 


 

SA NARVA HAIGLA võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise  korras Narva linnas asuva  Karja 6  hoonestatud  kinnistu  

 
Katastritunnus                          51101:003:0053
maa sihtotstarve                       ühiskondlike ehitiste maa 100%,
pindala                                     10 654 m2
Alghind                                    75 000,00  eurot
Hoonet Narva, Karja tn 6 kasutati haigla korpusena.    Hoone ehitati 1961. a, renoveeriti 1993. a, hoonel on kelder, 4 korrust, üldpindala 3 898,7 m2Kogu kasutusaja jooksul renoveeriti kütte, elektri ja veevarustuse süsteemid. 
Osavõtutasu                             500 (viissadaeurot;
Tagatisraha                              2 500 (kaks tuhat viissada) eurot
Kinnisasja enampakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene seaduses sätestatud kinnisasja omandamise piirangud.
Osalemiseks avalikus kirjalikus enampakkumises tuleb esitada SA Narva Haigla kantseleisse Haigla tn 7, Narva 20104 hiljemalt 16.03.2020. kell 16:00 kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule „Hinnapakkumus. Kinnisvara aadressil Narva, Karja 6Mitte avada enne 16.03.2020 kell 16:00“
Pakkumises peavad olema alljärgnevad dokumendid:
1. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma eurodes;
2. juriidilisel isikul koopia registrikaardist, koopia põhikirjast ja äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, vara ostmiseks kehtestatud tingimustel ning esindajale volituste andmine ning füüsilisel isikul passi koopia;
3. esindamise puhul esindamissõigust tõendavad dokumendid, esindaja passi koopia;
4. arveldusarve number, arve valdaja ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha;
5. panga poolt originaalpitseriga tõestatud maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.
Ostja kannab ostuhinna lepingu sõlmimise päevaks üle notariaalse deposiidi korras. Enampakkumise võitja poolt sisse makstud tagatisraha võetakse arvesse vastastikuse tasaarvestuse teel ostuhinna tasumisel, teistele enampakkumise osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalse müügilepingu sõlmimisel kannab kõik lepingu sõlmimise, notariaalse deposiidi kulud ostja.
Enampakkumise osavõtutasu ei tagastata.
Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Haigla arvelduskontole ЕЕ722200221018479486 Swedbank vähemalt kolm tööpäeva enne pakkumuste esitamist.
Lisainfo telefonil: 35 71 8033571 844 e-post:  haigla@narvahaigla.ee

 (Kuulutus on aegunud) 
 
SA NARVA HAIGLA võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise  korras Narva linnas asuva  Karja 6  hoonestatud  kinnistu  
 
Katastritunnus                          51101:003:0053
maa sihtotstarve                       ühiskondlike ehitiste maa 100%,
pindala                                     10 654 m2
Alghind                                    88 573,50  eurot
Hoonet Narva, Karja tn 6 kasutati haigla korpusena.    Hoone ehitati 1961. a, renoveeriti 1993. a, hoonel on kelder, 4 korrust, üldpindala 3 898,7 m2Kogu kasutusaja jooksul renoveeriti kütte, elektri ja veevarustuse süsteemid. 
Osavõtutasu                             500 (viissadaeurot;
Tagatisraha                              2 500 (kaks tuhat viissada) eurot
Kinnisasja enampakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene seaduses sätestatud kinnisasja omandamise piirangud.
Osalemiseks avalikus kirjalikus enampakkumises tuleb esitada SA Narva Haigla kantseleisse Haigla tn 7, Narva 20104 hiljemalt 17.01.2020. kell 16:00 kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule „Hinnapakkumus. Kinnisvara aadressil Narva, Karja 6Mitte avada enne 17.01.2020 kell 16:00“
Pakkumises peavad olema alljärgnevad dokumendid:
1. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma eurodes;
2. juriidilisel isikul koopia registrikaardist, koopia põhikirjast ja äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, vara ostmiseks kehtestatud tingimustel ning esindajale volituste andmine ning füüsilisel isikul passi koopia;
3. esindamise puhul esindamissõigust tõendavad dokumendid, esindaja passi koopia;
4. arveldusarve number, arve valdaja ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha;
5. panga poolt originaalpitseriga tõestatud maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.
Ostja kannab ostuhinna lepingu sõlmimise päevaks üle notariaalse deposiidi korras. Enampakkumise võitja poolt sisse makstud tagatisraha võetakse arvesse vastastikuse tasaarvestuse teel ostuhinna tasumisel, teistele enampakkumise osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalse müügilepingu sõlmimisel kannab kõik lepingu sõlmimise, notariaalse deposiidi kulud ostja.
Enampakkumise osavõtutasu ei tagastata.
Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Haigla arvelduskontole ЕЕ722200221018479486 Swedbank vähemalt kolm tööpäeva enne pakkumuste esitamist.
Lisainfo telefonil: 35 71 8033571 844 e-post:  haigla@narvahaigla.ee
 

 
 
11. detsembril on toimunud SA Narva Haigla poolt korraldatud kohtumine Narva linna perearstide ja –õdedega
 
Kohtumisele on tulnud rohkem kui kümme perearsti ja õdesid, kes alguses väikese ekskursiooni käigus tutvusid 2019. a haiglas toimunud uuendustega – sel aastal soetatud aparatuuri ja seadmetega, ehitatava EMO’ga, sel suvel avatud hemodialüüsi kliinikuga, seejärel suhtlesid Narva haigla juhatuse esindajate ja töötajatega konverentsisaalis. Narva haiglat kohtumise käigus esindasid: SA Narva Haigla juhatuse liige  Olev Silland, ülemarst Pille Letjuka, kõike kliinikute, osakondade ja teenistuste juhatajad, kes samuti rääkisid kohalviibijatele Narva haigla uutest võimalustest, mis on saanud kättesaadavaks käesoleval aastal, jagasid perearstidele teavet ja kogemusi, väljendasid soove ja pakkumisi, suhtlesid informaalses keskkonnas. Sarnased kohtumised perearstidega on juba saanud kombeks ning viiakse läbi mitme aasta jooksul. Sel aastal kohtumise formaat oli laiendatud eesmärgiga kaasata rohkem osalejaid ning sellele olid kutsutud mitte ainult perearstid, vaid ka pereõed. Loodame, et antud kohtumine aitas kaasa juba olemasolevate sidemete tugevdamisele ning korraldada konstruktiivset dialoogi Narva linnas tervishoiuteenuseid osutatavate asutuste vahel. Täname kõike, kes osalesid mainitud kohtumises.   
 
 


 
Lugupeetud Narva linna perearstid ja pereõed!  Olete oodatud kohtumisele SA Narva  Haigla juhtkonnaga 11. detsembril 2019 administratiivhoone konverentsisaalis, Haigla tn 7 teisel korrusel  
 
Kohtumine algab kell 15:00. Asjast huvitatuile korraldame haigla külastuse, mis annab võimaluse tutvuda haigla uuenduste, aparatuuri, uue EMO ehitamisega jne. Tutvumiskülastus on planeeritud algusega kell 14:00, ekskursantide kogunemine ajaloolise hoone Haigla 5 fuajees.
 
Palume end registreerida aadressil haigla@narvahaigla.ee hiljemalt 09.12.2019.
Registreerimisel palume märkida kas soovite ekskursioonist osa võtta. Samuti ootame teie küsimusi, mida võite esitada haigla juhtkonnale e-postile: haigla@narvahaigla.ee 
 

  (Kuulutus on aegunud)
SA NARVA HAIGLA võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise  korras Narva linnas asuva  Karja 6  hoonestatud  kinnistu  
 
Katastritunnus                          51101:003:0053
maa sihtotstarve                       ühiskondlike ehitiste maa 100%,
pindala                                     10 654 m2
Alghind                                    98 415  eurot
Hoonet Narva, Karja tn 6 kasutati haigla korpusena.    Hoone ehitati 1961. a, renoveeriti 1993. a, hoonel on kelder, 4 korrust, üldpindala 3 898,7 m2Kogu kasutusaja jooksul renoveeriti kütte, elektri ja veevarustuse süsteemid. 
Osavõtutasu                             500 (viissadaeurot;
Tagatisraha                              2 500 (kaks tuhat viissada) eurot
Kinnisasja enampakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene seaduses sätestatud kinnisasja omandamise piirangud.
Osalemiseks avalikus kirjalikus enampakkumises tuleb esitada SA Narva Haigla kantseleisse Haigla tn 7, Narva 20104 hiljemalt 06.12.2019. kell 16:00 kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule „Hinnapakkumus. Kinnisvara aadressil Narva, Karja 6Mitte avada enne 06.12.2019 kell 16:00“
Pakkumises peavad olema alljärgnevad dokumendid:
1. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma eurodes;
2. juriidilisel isikul koopia registrikaardist, koopia põhikirjast ja äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, vara ostmiseks kehtestatud tingimustel ning esindajale volituste andmine ning füüsilisel isikul passi koopia;
3. esindamise puhul esindamissõigust tõendavad dokumendid, esindaja passi koopia;
4. arveldusarve number, arve valdaja ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha;
5. panga poolt originaalpitseriga tõestatud maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.
Ostja kannab ostuhinna lepingu sõlmimise päevaks üle notariaalse deposiidi korras. Enampakkumise võitja poolt sisse makstud tagatisraha võetakse arvesse vastastikuse tasaarvestuse teel ostuhinna tasumisel, teistele enampakkumise osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalse müügilepingu sõlmimisel kannab kõik lepingu sõlmimise, notariaalse deposiidi kulud ostja.
Enampakkumise osavõtutasu ei tagastata.
Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Haigla arvelduskontole ЕЕ722200221018479486 Swedbank vähemalt kolm tööpäeva enne pakkumuste esitamist.
Lisainfo telefonil: 35 71 8033571 844 e-post:  haigla@narvahaigla.ee
 

  (Kuulutus on aegunud)
SA  NARVA HAIGLA  korraldab hinnapakkumiste kogumist  2020 seinakalendrite  trükkimiseks  ja nende tarnimiseks SA-sse Narva Haigla
Informatsiooni pakkumise ettevalmistamise kohta  võib saada tööpäevadel kell 8.00 – 12.30 ja 13.00 – 16.30 aadressil: Narva, Haigla tn 7, SA Narva Haigla sekretäri kabinet, tel. 35 71 800
 
 
Ettepanekud esitada mitte hiljem, kui 27.11.2019.

 
 (Kuulutus on aegunud)
SA NARVA HAIGLA võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise  korras Narva linnas asuva  Karja 6  hoonestatud  kinnistu  
 
Katastritunnus                          51101:003:0053
maa sihtotstarve                       ühiskondlike ehitiste maa 100%,
pindala                                     10 654 m2
Alghind                                   109 350  eurot
Hoonet Narva, Karja tn 6 kasutati haigla korpusena.    Hoone ehitati 1961. a, renoveeriti 1993. a, hoonel on kelder, 4 korrust, üldpindala 3 898,7 m2Kogu kasutusaja jooksul renoveeriti kütte, elektri ja veevarustuse süsteemid. 
Osavõtutasu                             500 (viissadaeurot;
Tagatisraha                              2 500 (kaks tuhat viissada) eurot
Kinnisasja enampakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene seaduses sätestatud kinnisasja omandamise piirangud.
Osalemiseks avalikus kirjalikus enampakkumises tuleb esitada SA Narva Haigla kantseleisse Haigla tn 7, Narva 20104 hiljemalt 15.11.2019. kell 16:00 kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule „Hinnapakkumus. Kinnisvara aadressil Narva, Karja 6Mitte avada enne 15.11.2019 kell 16:00“
Pakkumises peavad olema alljärgnevad dokumendid:
1. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma eurodes;
2. juriidilisel isikul koopia registrikaardist, koopia põhikirjast ja äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, vara ostmiseks kehtestatud tingimustel ning esindajale volituste andmine ning füüsilisel isikul passi koopia;
3. esindamise puhul esindamissõigust tõendavad dokumendid, esindaja passi koopia;
4. arveldusarve number, arve valdaja ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha;
5. panga poolt originaalpitseriga tõestatud maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.
Ostja kannab ostuhinna lepingu sõlmimise päevaks üle notariaalse deposiidi korras. Enampakkumise võitja poolt sisse makstud tagatisraha võetakse arvesse vastastikuse tasaarvestuse teel ostuhinna tasumisel, teistele enampakkumise osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalse müügilepingu sõlmimisel kannab kõik lepingu sõlmimise, notariaalse deposiidi kulud ostja.
Enampakkumise osavõtutasu ei tagastata.
Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Haigla arvelduskontole ЕЕ722200221018479486 Swedbank vähemalt kolm tööpäeva enne pakkumuste esitamist.
Lisainfo telefonil: 35 71 8033571 844 e-post:  haigla@narvahaigla.ee

 
 
Kutsume perearste osalema seminaril “Uued ravijuhendid kardioloogias”
 
Lektoriks dr.T.Marandi (PERH). Seminar toimub Haigla 7, konverentsisaalis. 06.11.2019. kell 11:30 – 13:15
 

 

  (Kuulutus on aegunud)
SA  NARVA HAIGLA  korraldab hinnapakkumiste kogumist  kinkekomplektide tellimiseks ja nende tarnimiseks SA-sse Narva Haigla

Informatsiooni pakkumise ettevalmistamise kohta  võib saada tööpäevadel kell 8.00 – 12.30 ja 13.00 – 16.30 aadressil: Narva, Haigla tn 7, SA Narva Haigla sekretäri kabinet, tel. 35 71 800haigla@narvahaigla.ee

Ettepanekud esitada mitte hiljem, kui 01.11.2019.

 


 
Narva haiglas taas toimus aparatuuri uuendamine!
 
Narva Haiglasse on soetatud uue põlvkonna arkoskoop Ziehm Solo FD!  Antud arkoskoobi hind on ligi 100 000 eurot ning seadis oli ostetud Narva Haigla oma raha eest.
Uue arkoskoobi abil tehakse juba praegu Narva Haiglas endoskoopilisi operatsioone ning töötavad uroloogid ja ortopeedia arstid. Arkoskoobi uuendamisega seoses olid Keskkonnaameti direktori käskkirja alusel uuendatud isegi Narva Haigla kiirgustegevusloa andmed.
Uue ja ajakohase arkoskoobi kasutamine laiendab meie haigla võimalusi kirurgiliste operatsioonide tegemisel röntgen-kontrolli all, mis tõstab Narva raviteenused uuele tasemele.
 
 

 
Narva Haigla sünnitussaali osteti uus ja kõige kaasaegsem sünnitusvoodi!

Umbes poole voodi hinnast (sünnitusvoodi kogumaksumus on umbes 20 000 eurot) katsid kaubaketi SELVER kampaania „Jõulurõõmu kuulutus“ käigus kogutud vahendid, ülejäänud summa maksis kinni Narva Haigla.

Sünnitusvoodi AVE 2 tagab sünnitajale maksimaalse ohutuse ja mugavuse. Meeldiva ja funktsionaalse kujundusega voodi on lihtne ja mugav kasutajatele. Sünnitaja saab vabalt valida sünnitusasendit. Tänu sünnitusvoodile AVE 2 toimub lapse sünnitus loomulikult ning võttes arvesse sünnitaja ootusi ja eripärasi. Meditsiinipersonali jaoks on antud voodi töökindel ja praktiline vahend, mis tõstab kvaliteeti ja teeb sünnitaja eest hoolitsemise kergemaks ja lihtsamaks kõikidel sünnitusetappidel. Kõik need tegurid loovad tingimused hubaseks ja ohutuks sünnitamiseks emale, ta perekonnaliikmetele ning ka meditsiinipersonalile.

Täname kõiki, kes panustasid sünnitusvoodi AVE 2 soetamisse, muutes beebide ilmale tuleku Narva Haiglas veelgi õdusamaks ja ohutuks!


 
08.10.2019 toimus Narva haigla polikliiniku konverentsisaalis juba traditsiooniliseks muutunud Narva IX Hospiitskonverents

Konverentsi avasid Narva Muusikakooli õpilased ja õpetajad, kelle väike esinemine rõõmustas osalejaid helindite ja elava muusikaga.

Ettekandega teemal “Patsiendi ohutus – millest me räägime?” esines konverentsil Narva haigla ravitöö juht Pille Letjuka. Narva haigla infektsioonikontrolli teenistuse õde Natalja Metelitsa rääkis teemal „Eakate vaktsineerimine“, Narva haigla õendusabi osakonna ravitoitumise konsultant õde Maria Larina jagas infot teemal „Onkoloogiliste haigustega nõrkenud patsientide toitumise põhimõtted“.

Konverentsil esines samuti PERH Palliatiivravi keskuse juhataja, ülemarst ja valuravi arst Pille Sillaste teemal “Palliatiivravi eile, täna ja homme” ning meie külaline Norrast pastor ja hingehoidja Audun Berg Slettahjell pidas loengu teemal “Surevate inimeste hooldus ja nende perede toetamine. Hingetöö ja kombetalitused”.

Kuulajad konverentsi käigus vahetasid saadud kogemusi ja viimaseid uudiseid meditsiinivaldkonnas, mille eesmärgiks on inimväärse elu tagamine kuni surmani. Kuulajad tutvusid ka selle valdkonna õigusandluse viimaste kalduvuste ja muutustega.

Suur tänu korraldajatele, esinejatele ja osalejatele!


  (Kuulutus on aegunud)
SA  NARVA HAIGLA  korraldab hinnapakkumiste kogumist  talverehvide   ostmiseks SA Narva Haigla autotranspordile  2019 aastas.
 
Informatsiooni hinnapakkumise ettevalmistamise kohta  võib saada   alates  14.10.2019  ajavahemikus  kella  08.00 – 12.30  ning   kella 13.00-16.00-ni  adressil: Narva, Haigla tn 7, SA Narva Haigla sekretäri kabinet, tel. 35 71 800.
 
Ettepanekud esitada mitte hiljem, kui 17.10.2019.

 
 (Kuulutus on aegunud)
SA NARVA HAIGLA kuulutab välja kinnisvara võõrandamise 
Karja 6, Narva linn:
Katastritunnus                          51101:003:0053
maa sihtotstarve                       ühiskondlike ehitiste maa 100%,
pindala                                     10 654 m2
Alghind                                    121 500  eurot
Hoonet Narva, Karja tn 6 kasutati haigla korpusena.    Hoone ehitati 1961. a, renoveeriti 1993. a, hoonel on kelder, 4 korrust, üldpindala 3 898,7 m2Kogu kasutusaja jooksul renoveeriti kütte, elektri ja veevarustuse süsteemid. 
Osavõtutasu                             500 (viissadaeurot;
Tagatisraha                              2 500 (kaks tuhat viissada) eurot
Kinnisasja enampakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene seaduses sätestatud kinnisasja omandamise piirangud.
Osalemiseks avalikus kirjalikus enampakkumises tuleb esitada SA Narva Haigla kantseleisse Haigla tn 7, Narva 20104 hiljemalt 25.10.2019. kell 16:00 kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule „Hinnapakkumus. Kinnisvara aadressil Narva, Karja 6Mitte avada enne 25.10.2019 kell 16:00“
Pakkumises peavad olema alljärgnevad dokumendid:
1. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma eurodes;
2. juriidilisel isikul koopia registrikaardist, koopia põhikirjast ja äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, vara ostmiseks kehtestatud tingimustel ning esindajale volituste andmine ning füüsilisel isikul passi koopia;
3. esindamise puhul esindamissõigust tõendavad dokumendid, esindaja passi koopia;
4. arveldusarve number, arve valdaja ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha;
5. panga poolt originaalpitseriga tõestatud maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.
Ostja kannab ostuhinna lepingu sõlmimise päevaks üle notariaalse deposiidi korras. Enampakkumise võitja poolt sisse makstud tagatisraha võetakse arvesse vastastikuse tasaarvestuse teel ostuhinna tasumisel, teistele enampakkumise osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalse müügilepingu sõlmimisel kannab kõik lepingu sõlmimise, notariaalse deposiidi kulud ostja.
Enampakkumise osavõtutasu ei tagastata.
Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Haigla arvelduskontole ЕЕ722200221018479486 Swedbank vähemalt kolm tööpäeva enne pakkumuste esitamist.
Lisainfo telefonil: 35 71 8033571 844 e-post:  haigla@narvahaigla.ee
 

 
 
SA Narva  Haigla  kuulutab välja ideekonkursi 2020.a. seinakalendri  eskiisi  kujundamiseks.

Informatsiooni pakkumise ettevalmistamise kohta  võib saada tööpäevadel kell 8.00 – 12.30 ja 13.00 – 16.30 aadressil: Narva, Haigla tn 7, SA Narva Haigla sekretäri kabinet, tel. 35 71 800,
 
Ettepanekud esitada mitte hiljem kui 07.11.2019.
 

                                                                                                                         (Kuulutus on aegunud)
SA  NARVA HAIGLA  korraldab hinnapakkumiste kogumist  кorpusmööbli  ostmiseks haigla osakondadele 2019 aastas.
 
Informatsiooni hinnapakkumise ettevalmistamise kohta  võib saada tööpäevadel kell 8.00 – 12.30 ja 13.00 – 16.30 aadressil: Narva, Haigla tn 7, SA Narva Haigla sekretäri kabinet, tel. 35 71 800.
 
Ettepanekud esitada mitte hiljem, kui 11.10.2019.

 
 
TERVISEPÄEV!
 
Astri Keskuses toimus 29. septembril Tervisepäev, mille korraldajaks oli Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja kus aktiivselt osales ka Narva Haigla. Kõik Tervisepäeval osalejad said mõõta vererõhku ja veresuhkru ning kolesteerooli taset, samuti oli võimalus saada infot südame ja veresoonkonna haigustest ning nende vältimisest; õppida hambahügieeni pidamist. Üritusel üksikasjalikult räägiti sellest, mis peaks olema igas koduapteegis. 
Täiskasvanud ja lapsed said SA Narva Haigla sisehaiguste osakonna vastutav õde Anastassia Gorškovalt kätehügieeniõpetust. Kohapeal sai käte puhtust kontrollida spetsiaalse lambiga.
Narva Haigla kiirabi töötajad Marina Ivanova, Galina Žurikova ja Valeri Kondartšuk aktiivselt õpetasid elustamise võtteid. Astri Keskuse sissepääsu ees seisis kiirabiauto, mille sisustusega ning Narva Haigla kiirabiosakonna töö eripäraga said tutvuda kõik soovijad.
Tervisepäeva korraldajad ja Narva Haigla kiirabi töötajad esitasid stseene sellest, kuidas ei tohi käituda juhul, kui inimesega juhtus õnnetus, ja muidugi õpetasid kuidas tegutseda inimese südametegevuse seiskumisel, kuidas kutsuda kohale kiirabi ja mida peab tegema siis kui abi tervishoiutöötajate näol on juba kohale jõudnud.
Narva Haigla tuletab meelde, et tervise eest peab hoolt kandma, regulaarselt pesema käsi, pidevalt hoolima suuhügieenist ning tegema läbi arstlikke läbivaatusi. Teie tervis on Teie käes! Olge terved!
 

 

 
TEADAANNE
 
02.10.2019
kella 10:00-15:00
NARVA POLIKLIINIKUS (VASTERVALLI 15, NARVA) VIIAKSE LÄBI
D O O N O R I T E  P Ä E V
KUTSUME VERD ANDMA KÕIKI SOOVIJAID VANUSES 18-60 AASTAT KOOS ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDIGA.
DOONOR PEAB KAALUMA VÄHEMALT 50 KG, OLEMA TERVE JA SÖÖNUD. DOONORILE ANTAKSE TÕEND JA TOIDUAINETE PAKK TEMA VALIKUL.
OSALEGE SELLES AKTSIOONIS, AIDAKE MEIE HAIGEID INIMESI, KELLE ELU PÄÄSTMISEKS ON VAJA VEREÜLEKANDMIST.
SA IVKH VERETEENISTUS
INFO TEL. 33 95 117

 
SA NARVA HAIGLA kuulutab välja kinnisvara võõrandamise  (Kuulutus on aegunud)
Karja 6, Narva linn:
Katastritunnus                          51101:003:0053
maa sihtotstarve                       ühiskondlike ehitiste maa 100%,
pindala                                     10 654 m2
Alghind                                    135 000  eurot
Hoonet Narva, Karja tn 6 kasutati haigla korpusena.    Hoone ehitati 1961. a, renoveeriti 1993. a, hoonel on kelder, 4 korrust, üldpindala 3 898,7 m2Kogu kasutusaja jooksul renoveeriti kütte, elektri ja veevarustuse süsteemid. 
Osavõtutasu                             500 (viissadaeurot;
Tagatisraha                              2 500 (kaks tuhat viissada) eurot
Kinnisasja enampakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene seaduses sätestatud kinnisasja omandamise piirangud.
Osalemiseks avalikus kirjalikus enampakkumises tuleb esitada SA Narva Haigla kantseleisse Haigla tn 7, Narva 20104 hiljemalt 04.10.2019. kell 16:00 kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule „Hinnapakkumus. Kinnisvara aadressil Narva, Karja 6. Mitte avada enne 04.10.2019 kell 16:00“
Pakkumises peavad olema alljärgnevad dokumendid:
1. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma eurodes;
2. juriidilisel isikul koopia registrikaardist, koopia põhikirjast ja äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, vara ostmiseks kehtestatud tingimustel ning esindajale volituste andmine ning füüsilisel isikul passi koopia;
3. esindamise puhul esindamissõigust tõendavad dokumendid, esindaja passi koopia;
4. arveldusarve number, arve valdaja ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha;
5. panga poolt originaalpitseriga tõestatud maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.
Ostja kannab ostuhinna lepingu sõlmimise päevaks üle notariaalse deposiidi korras. Enampakkumise võitja poolt sisse makstud tagatisraha võetakse arvesse vastastikuse tasaarvestuse teel ostuhinna tasumisel, teistele enampakkumise osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalse müügilepingu sõlmimisel kannab kõik lepingu sõlmimise, notariaalse deposiidi kulud ostja.
Enampakkumise osavõtutasu ei tagastata.
Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Haigla arvelduskontole ЕЕ722200221018479486 Swedbank vähemalt kolm tööpäeva enne pakkumuste esitamist.
Lisainfo telefonil: 35 71 803, 3571 844 e-post:  haigla@narvahaigla.ee

 


 
12.09.2019. a Tallinnas toimus Haiglate Liidu iga-aastane konverents, kus lisaks kõikide Eesti haiglate juhatajatele osales ka Sotsiaalministeeriumi, Haigekassa, Tervishoiuameti ja Tervise Arengu Instituudi juhatus. Narva haigla poolt konverentsis osalesid juhatuse liige, arst Olev Silland ning Narva haigla ülemarst arst Pille Letjuka. Pildil on ühe kõige intrigeerivama ettekande teema – „Mis on tehtud ning mida tehakse tervishoiu valdkonnas“.
  

 
12 septembril 2019. a Narva haigla osales Tartu Tervishoiu Kõrgkooli karjääripäevas
 
Karjääripäeva eesmärk: meditsiiniliste koolide lõpetajate meelitamine tööle enda asutustes. Narva haigla poolt osalesid: Natalja Metelitsa, infektsioonikontrolli teenistuse õde, kes täidab haigla vanemõe ülesandeid, Anastassia Gorškova, sisekliiniku vastutav õde ja Darja Vatševskih, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpetaja, praegu Narva haigla füsioterapeut. Darja on teinud ettekannet, milles oli esitatud teave võimalike töökohtade kohta meie asutuses, ettekandes olid esitatud kõik Narva haigla osakonnad teabega uute seadmete ja kaasaegse varustuse kohta. 
 


 

Visiit  Narva Haiglasse

04.09.19 viibisid kaks sotsiaalministeeriumi asekantslerit s.o Maris Jesse (terviseala asekantsler) ja Kalle Killar (e-teenuste ja innovatsiooni asekantsler) ning tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse direktor Katrin Reinhold töövisiidil Narva haiglas. Kohtuti haigla juhtkonnaga paljudes küsimustes, sh arutati e-teenust eriti digiregistratuuri, mille kaudu  esimeste kuude jooksul (juuni-august) oli edukalt broneeritud 187 vastuvõtuaega Narva haigla arstide juurde. Selle näitaja poolest on Narva haigla 23 digiregistratuuriga liitunud  tervishoiuasutuste seas 8. kohal. Haiglate seas on broneeringute arv veidi suurem vaid Rakvere haiglal (198). Samuti arutati haiglavõrgu arengut, arstide puudust ning muidugi käisid külalised uue EMO ehitusplatsi vaatama. Fotol külalised koos Narva haigla juhatuse liige Olev Sillandiga.
 

 SA NARVA HAIGLA kuulutab välja kinnisvara võõrandamise (Kuulutus on aegunud)

Karja 6, Narva linn:

Katastritunnus                          51101:003:0053

maa sihtotstarve                       ühiskondlike ehitiste maa 100%,

pindala                                     10 654 m2

Alghind                                    150 000  eurot

Hoonet Narva, Karja tn 6 kasutati haigla korpusena.    Hoone ehitati 1961. a, renoveeriti 1993. a, hoonel on kelder, 4 korrust, üldpindala 3 898,7 m2Kogu kasutusaja jooksul renoveeriti kütte, elektri ja veevarustuse süsteemid. 

Osavõtutasu                             500 (viissadaeurot;

Tagatisraha                              2 500 (kaks tuhat viissada) eurot

Kinnisasja enampakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene seaduses sätestatud kinnisasja omandamise piirangud.

Osalemiseks avalikus kirjalikus enampakkumises tuleb esitada SA Narva Haigla kantseleisse Haigla tn 7, Narva 20104 hiljemalt 13.09.2019. kell 16:00 kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule „Hinnapakkumus. Kinnisvara aadressil Narva, Karja 6. Mitte avada enne 13.09.2019 kell 16:00“

Pakkumises peavad olema alljärgnevad dokumendid:

1. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma eurodes;

2. juriidilisel isikul koopia registrikaardist, koopia põhikirjast ja äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, vara ostmiseks kehtestatud tingimustel ning esindajale volituste andmine ning füüsilisel isikul passi koopia;

3. esindamise puhul esindamissõigust tõendavad dokumendid, esindaja passi koopia;

4. arveldusarve number, arve valdaja ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha;

5. panga poolt originaalpitseriga tõestatud maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.

Ostja kannab ostuhinna lepingu sõlmimise päevaks üle notariaalse deposiidi korras. Enampakkumise võitja poolt sisse makstud tagatisraha võetakse arvesse vastastikuse tasaarvestuse teel ostuhinna tasumisel, teistele enampakkumise osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalse müügilepingu sõlmimisel kannab kõik lepingu sõlmimise, notariaalse deposiidi kulud ostja.

Enampakkumise osavõtutasu ei tagastata.

Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Haigla arvelduskontole ЕЕ722200221018479486 Swedbank vähemalt kolm tööpäeva enne pakkumuste esitamist.

Lisainfo telefonil: 35 71 803, 3571 844 e-post:  haigla@narvahaigla.ee

 


 

 NARVA HAIGLAS ON NÜÜD UUS MAMMOGRAAF!
 
Lugupeetud patsiendid!
 
Meil on hea meel teatada, et meil on nüüd olemas täiesti digitaalne, kaasaegseim mammograaf HOLOGIC Selenia Demensions Avia, mille abil teostatakse paanilisi skriininguid ja uuringuid perearstide ja teiste arstide suunamisel. 
Registreerida end uuringule ning saada täiendavat teavet võib telefonil 35 727 37 tööpäevadel alates 09.00 kuni 15.00. Kabinet asub hoone Haigla 5 esimesel korrusel. 

Tulge uuringule ja kingike endale kindlust! 

 

Haigekassa kutsub sel aastal jämesoolevähi sõeluuringule kõiki 1953, 1955, 1957 ja 1959. aastal sündinud ravikindlustatud inimesi.
 
Jämesoolevähk tekib aeglaselt ning vanuse kasvades suureneb risk sellesse haigestuda.  Jämesoolevähi peamine riskifaktor on vanus - haigestumise risk suureneb oluliselt alates 50. eluaastast. 9 jämesoolevähi juhtumit 10st esineb inimestel, kes on vanemad kui 50 eluaastat.
Sõeluuring on üks parimaid võimalusi oma terviseseisundist teadlik olla. Sõeluuringud aitavad haigusi avastada võimalikult varajases staadiumis, hetkel kui inimene veel ise midagi kahtlustada ei oska.  
Varakult avastatud haiguste ravi on kergem ning inimesele ja tema lähedastele emotsionaalselt vähem valulikum, kui kaugele arenenud haiguse ravi või elu haigusega. 
Haigekassa esmatasandi osakonna peaspetsialist Made Bambuse sõnul ei ole sõeluuringute puhul oluline mitte ainult nende korraldamine vaid ka efektiivsus ja tervisekasu, mida nad annavad inimesele, kui ka kogu rahvale.
„Ma usun, et me oleme ühiskonnana piisavalt terviseteadlikud, pigem on küsimus selles, kuidas panna inimesi vastavalt oma teadmistele ka käituma. Eestis haigestub jämesoolevähki ligi 1000 inimest aastas, see number peaks olema oluliselt väiksem,“ arutles haigekassas kampaania eesvedaja Taisi Kõiv, kelle sõnul on sõeluuringutest teavitamine üheks abimeheks inimeste õigele tervisekäitumisele suunamisel.
 
Kuidas sõeluuring toimub?
Nii nagu enamikes riikides, on ka Eestis jämesoolevähi sõeluuringu meetodina kasutusel peitveretest – selle uuringu abil saab avastada roojas leiduvat verd. Koloskoopia ehk jämesoole uuring videokaameraga varustatud instrumendiga võetakse appi vaid positiivse peitveretesti vastuse puhul.
Sõeluuringus osalejatele saadetakse postiga rahvastikuregistri aadressile perearsti nimel kutse. Sõeluuringus osalemiseks vajaliku väljaheiteproovi võtmise komplekti saab kutsutu kätte oma perearstikeskusest ja tal on vaja end registreerida pereõe vastuvõtule.
Komplektis on proovinõu, uuringu infomaterjal, ankeet ja makstud vastusega ümbrik, kuhu on peale trükitud labori aadress. Proovi võtab inimene kodus ja seejärel saadab posti teel laborisse.
 
Kampaania koduleheküljelt www.soeluuring.ee leiab jämesoolevähi sõeluuringu kohta kogu vajaliku info.

 

Sõeluuringust on ainult võita! 
 
Allikas: Eesti  Haigekassa

  
NARVA HAIGLA LIITUS  RIIKLIKU  DIGIREGISTRATUURIGA
 
Nüüdsest on patsientidel endal võimalus broneerida, muuta ja tühistada vastuvõtu aegu Narva haigla spetsialistide juurde, samuti vaadata väljastatud saatekirju ja broneeringuid ühessüsteemis. Siseneda digiregistratuuri saab läbi www.digilugu.ee
 
Endiselt on patsientidel võimalus registreerida vastuvõtule haigla enda registratuuri kaudu, kas telefoni teel või kohale tulles.
 

 
SOTSIAALMINISTER  TANEL KIIK TUTVUS NARVA HAIGLAGA
 
Sotsiaalminister Tanel Kiik külastas Ida-Virumaa visiidi käigus teisipäeval, 25. juunil Narva haiglat, et  kohtuda haigla juhtkonnaga ning tutvuda meie asutuse ravitööga. Antud kohtumisel osalesid samuti ministri nõunikud Tarmo Kurves ja Rasmus Sinivee.
Visiit algas ringkäiguga, mille käigus külalised tutvusid SA Narva Haigla hoonete kompleksiga. Narva haigla ravitöö juht  Pille Letjuka tutvustas ministrile ja ta kaaskonnale haigla ajalugu alates 1906. aastast, millal oli ehitatud sünnitusmaja ja haigla Kreenholmi manufaktuuri töötajate raviks kuni 2013. aastani, millal oli ehitatud Narva haigla kõige kaasaegsem hoone s.o õendusabi osakonna korpus. Lisaks tutvustati külalistele ka Narva haigla praegust diagnostilist baasi ja ravistruktuure, haigla aparatuuri ja personali. Samuti räägiti haigla lähiplaanidest, seal hulgas EMO renoveerimisest, muudest remodiplaanidest, uute seadmete soetamisest ja haiglatevahelisest koostööst.
Visiidi teises pooles toimus arutelu, mille käigus puudutati selliseid päevakajalisi küsimusi nagu tervishoiu rahastamine, tervishoiutöötajate defitsiit, haiglavõrgu saatus, investeeringud, samuti räägiti sotsiaalministeeriumi ja haigla vahelisest koostööst, poolte ootustest ning soovidest sellele.  See visiit oli käesoleva aasta aprillis ametisse astunud sotsiaalministri ja tema meeskonna esimene Narva haigla külastus. Kohtumisel tekkinud konstruktiivne dialoog on hea alus edasisele vastastikku kasulikule koostööle.
 

 

1. JUULIST MUUTUB SURNU LÄHEDASTE  ASJAAJAMINE LIHTSAMAKS
Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole, sest surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja.
 
„Kui seni pidi inimene lähedase surma korral matuse-, pärimis- ja muude vajalike tegevustega alustamiseks pöörduma esmalt tervishoiuteenuse osutaja poole ja siis kohalikku omavalitsusse, kus registreeriti surm ja anti surmatõend, siis juulikuust saab esmase surmatõendi tervishoiuteenuse osutajalt ja kohalikku omavalitsusse minema ei pea,“ sõnas Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. „Niigi raskel ajal on inimese jaoks oluline, et asjaajamist ja käimisi oleks võimalikult vähe.“ 
Elektroonilise andmevahetuse käivitamisega jõuavad surmaga seotud andmed kiirelt rahvastikuregistrisse ning surma põhjuste registrisse. Sellega väheneb surnu lähedaste ajakulu, lisaks välditakse olukordi, kus lähedased peavad maksma riigile tagasi surnule väljamakstud toetusi või pensioni. 
Arenduste tulemusel muutub surma põhjuste register elektroonseks ning paraneb surma põhjuste registri andmete kvaliteet. “Kaovad paberil arstlikud surmateatised ja arstid ei pea enam andmeid paberil surma põhjuste registrisse edastama,” ütles Sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantsler Kalle Killar. 
Kui inimene on surnud enne 1. juulit 2019, siis tuleb matmiseks vajaliku surmatõendi saamiseks minna kohalikku omavalitsusse, pärast 1. juulit saavad surnu lähedased surmatõendi tervishoiuasutusest. 
Siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi surma registreerimise lihtsustamise ühisprojekt sisaldas IT-arendusi ning muudatusi perekonnaseisutoimingute seaduses. Tegemist on esimese etapiga arendusprojektis, mille kaugem eesmärk on muuta kogu surmaga seotud asjaajamine paberivabaks ning võimalikult mugavaks kõigile osapooltele.
 

Allikas: Siseministeerium

 

NARVA HAIGLA LIITUS  15. JUUNIL RIIKLIKU  DIGIREGISTRATUURIGA.
Nüüdsest on patsientidel endal võimalus broneerida, muuta ja tühistada vastuvõtu aegu Narva haigla spetsialistide juurde, samuti vaadata väljastatud saatekirju ja broneeringuid ühes süsteemis.
Siseneda digiregistrrtuuri saab läbi www.digilugu.ee. Digiregistratuuri on kantud Narva Haigla eriarstide ia iseseisvaid vastuvõtte teostatavate õdede vastuvõtu ajad alates 11.juulist.
Endiselt on patsientidel võimalus registreerida vastuvõtule haigla enda registratuuri kaudu, kas telefoni teel või kohale tulles.
Tänu riiklikule digiregistratuurile muutub sobiva vastuvõtu aja leidmine kergemaks, seda saab patsient teha sobival ajal ja sobivas kohas.
  


VASTUVÕTUOSAKONNA, TRAUMAPUNKTI ja Haigla 1 tn korpuse PEASISSEKÄIGU REMONTTÖÖD 

Seoses VASTUVÕTUOSAKONNA, TRAUMAPUNKTI ja Haigla 1 tn korpuse PEASISSEKÄIGU remondiga: 
   

1.      Alates 25.06.2019 asuvad ortopeedide korduvate ja plaaniliste vastuvõttudekabinetid Haigla 1 korpuse teisel korrusel, M. Maslovi tänava poolses tiivas. 

2.      Alates 27.06.2019 kella 12:00-st asuvad vastuvõtuosakond ja traumapunkt (äge trauma) esimese korruse (Haigla 1) Haigla tänava poolses tiivas („vana“ EMO vastastiivas). Sissepääs vastuvõtuosakonda on Haigla tänava poolt, kus on uus trepp ja pandus. 

3.      Alates 01.07.2019 on Haigla 1 korpuse peasissekäiguks  õendushooldus korpuse sissekäik (kolmekorruseline punasest telliskivist juurdeehitis) M. Maslovi tänava poolt. 
   

Täiendavat teavet võib saada infoteenistuse telefonil 35 71 835. 
Vabandame ebamugavuste pärast! 

   

Eesti Haigekassa   juhatuse  visiit Narva Haiglasse 
 
11. juunil 2019. a Narva haiglat külastasid Haigekassa juht härra Rain Laane koos kolleegidega: juhatuse liikmed Maivi Parve ja Karl-Henrik Peterson, haiglate administraator Kaljo Poldov, samuti ka Ida-Viru Keskhaigla esindajatega: ülemarst Toomas Kariis ja juhatuse esimees Tarmo Bakler.

Visiit kandis tööalast iseloomu, seetõttu see on alganud külalistele uue hemadialüüsi kliiniku ruumide tutvustamisest, mis olid just remonditud ning sisustatud tehnika viimase sõna järgi. Lühiajalise haigla ringkäigu ajal külalised külastasid ka teisi strateegiliselt tähtsaid struktuure – operatsiooniplokk, intensiivse ravi osakond, radioloogia, samuti ka vastuvõtuosakond, mille renoveerimiseni on jäänud vaid vähesed päevad.

Visiidi teine osa kujutas endast tööalast nõupidamist, kus arutati kõige laiem küsimuste ring – alates koostööst regioonis Narva haigla ja maakonna Keskhaigla vahel ning koostööd kõrgeima etapi haiglatega kuni globaalsete üleriigiliste küsimusteni tervishoiu poliitika valdkonnas, nagu näiteks personali puudujääk ja haiglate võrgu edaspidine strateegiline areng Eestis.
 
Narva haigla juhtkonda esindasid juhatuse liige Olev Silland ja ülemarst Pille Letjuka.
Kolmepoolne kohtumine selles formaadis ei olnud esimene. Arvestades seda, et antud visiidi ajaline limiit oli oluliselt ületatud võrreldes planeeritud ajaga, sarnane tööalane nõupidamine on saanud kõikide osalejate jaoks väga sisukaks, informatiivseks ja kahtlemata vastastikku kasulikuks, samuti selline konstruktiivne koostöö jätkatakse ka tulevikus

 


SA Narva Haigla
SA Narva Haigla