Suitsetamisest loobuda soovijate abistamise kabinet

SA Narva Haigla polikliinik Vestervalli 15, Narva kab.34
 
Tervise Arengu Instituut koos Narva Haiglaga avas 2007 aastal kabineti, mille eesmärgiks on abistada suitsetajaid ületada nikotiinisõltuvust mitte ainult medikamentoosse raviga vaid ka psühholoogiliselt.
 
Kabinetis on näitlikud infomaterjalid suitsetamisest loobumise protsessi kohta, erinevaid brošüüre, mis sisaldavad soovitusi elustiili muutmiseks ja nõuandeid enda suitsetamisest loobumise motiveerimiseks.
 
Väga paljud igapäevasuitsetajad soovivad loobuda sellest kahjukikust harjumusest, kuid tegelikkuses ei ole nad selleks valmis ja vajavad konsultandi nõustamist ja toetust.
Konsultatsiooni sisu:
- kliendi/patsiendi motiveerimine,
- nikotiini sõltuvusastme hindamine, 
- suitsetamisest loobumise kindla tähtaja määramine, 
- individuaalse suitsetamisest loobumise plaani koostamine, 
- suitsetamisest loobuja pidev toetamine,
 -elustiili muutmine ja saavutatud tulemuste hindamine,
 
Suitsetamisest loobumise protsess kestab 2 kuud, kuid vajadusel ka kauem ning vajab kliendi/patsiendi pikaajalist koostööd konsultandiga. Sageli on koostöö vajalik terve aasta jooksul pärast suitsetamisest loobumist.
 
 
Projekti eesmärk ei ole külastajate arvukus vaid kvaliteetne tulemus.  
Suitsetamisest loobuda soovijate abistamise kabinet ootab kõiki soovijaid.
Teenus on tasuta ja saatekiri ei ole nõutav.
 
Vastuvõtule registreeritakse - polikliiniku registratuuris, aadressil: Vestervalli 15 
telefonidel 35 72 778; 35 72 779.
 
Kabineti tööaeg on: teisipäev ja neljapäev: 17.00 – 19.00, õde Rimma Sinkova